Live Chat Software by Institut Aranés
 Base de Coneixements
Base de Coneixements : Cursos

Els cursos són gratuïts, si bé per a formalitzar la matrícula es requereix l'abonament d'un dipòsit que es retorna de forma automàtica - tan si se supera com si se supèn - en finalitzar el curs. L'import del dipòsit es mostra en el moment de realitzar la matrícula.

Això permet evitar situacions incòmodes com alumnes que es matriculen múltiples vegades saturant les places disponibles per a evitar que altres persones puguin matricular-se (relacionat amb el fet que alguns dels cursos donen punts en la borsa de treball, mèrits i oposicions).

El dipòsit es retornarà si l'alumne cancel·la la matrícula del curs dintre dels primers 5 dies naturals.

El dipòsit no es retornarà si l'alumne abandona el curs, si bé en aquest supòsit el dipòsit es tractarà com donatiu a fi que l'alumne tingui les avantatges fiscals corresponents en la declaració de la renda.

El dipòsit no es retornarà en els casos en que l'alumne faci un ús abusiu: no contesti els missatges emesos pel tutor, realitzi múltiples consultes de forma compulsiva relacionades amb el mateix assumpte, mostri un comportament poc ètic amb altres alumnes o els docents, etc.

Per a la teva comoditat i de forma gratuïta, des de l'Institut Aranés gestionarem, sempre que sigui possible, tot el procés fins a l'emissió dels certificats si aquests els emet l'Administració Pública, a fi d'evitar-te desplaçaments i tràmits. És imperatiu que hagis proporcionat les teves dades amb més de 15 dies d'antel·lació al tancament del curs per a que puguem fer-ho.

Tots els cursos del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) tenen una durada de 6 mesos des de que es formalitza la matrícula.

És temps més que suficient per a poder completar qualsevol dels nivells, però si voleu, podeu sol·licitar una extensió de la matrícula posant-vos en contacte amb secretaria abans del venciment.

Els cursos pel professorat (EDU) tenen una data d'inici i una de finalització concretes, que es mostren de forma específica en cada curs abans de formalitzar la matrícula.

Normalment és possible començar aquests cursos amb antel·lació, però no permeten extendre la matrícula més enllà de la data de finalització.

Bàsicament s'ofereixen dos tipus de cursos:

  1. Cursos del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües: es mostren de color vermell i amb les sigles "MECR". Hi trobareu els nivells A1, A2, B1 i B2 d'aranès.
  2. Cursos pel professorat: es mostren de color blau o de color verd i amb les sigles "EDU". Són versions simplificades dels cursos MECR.

Els cursos EDU són Reconeguts com a Activitats de Formació Permanent pel Professorat no universitari, però no tenen reconeixement com a certificat oficial d'àmbit europeu. En canvi, els cursos MECR no estan reconeguts directament però poden ser convalidats pels cursos EDU dintre de les quatre finestres de convalidació que hi ha cada any.

Institut Aranés - Centre de Suport