Base de Coneixements
Base de Coneixements: Cursos
Quin cost tenen els cursos?
Escrit per Gemma López a 13.04.2021 09.39

Els cursos són gratuïts, si bé per a formalitzar la matrícula es requereix l'abonament d'un dipòsit que es retorna de forma automàtica - tan si se supera com si se supèn - en finalitzar el curs. L'import del dipòsit es mostra en el moment de realitzar la matrícula.

Això permet evitar situacions incòmodes com alumnes que es matriculen múltiples vegades saturant les places disponibles per a evitar que altres persones puguin matricular-se (relacionat amb el fet que alguns dels cursos donen punts en la borsa de treball, mèrits i oposicions).

El dipòsit es retornarà si l'alumne cancel·la la matrícula del curs dintre dels primers 5 dies naturals.

El dipòsit no es retornarà si l'alumne abandona el curs, si bé en aquest supòsit el dipòsit es tractarà com donatiu a fi que l'alumne tingui les avantatges fiscals corresponents en la declaració de la renda.

El dipòsit no es retornarà en els casos en que l'alumne faci un ús abusiu: no contesti els missatges emesos pel tutor, realitzi múltiples consultes de forma compulsiva relacionades amb el mateix assumpte, mostri un comportament poc ètic amb altres alumnes o els docents, etc.


CompeGPS - Centre de Suport