Live Chat Software by Institut Aranés
 Base de Coneixements
Base de Coneixements: Cursos
Quins tipus de cursos s'ofereixen?
Escrit per Gemma López a 13.04.2021 09.12

Bàsicament s'ofereixen dos tipus de cursos:

  1. Cursos del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües: es mostren de color vermell i amb les sigles "MECR". Hi trobareu els nivells A1, A2, B1 i B2 d'aranès.
  2. Cursos pel professorat: es mostren de color blau o de color verd i amb les sigles "EDU". Són versions simplificades dels cursos MECR.

Els cursos EDU són Reconeguts com a Activitats de Formació Permanent pel Professorat no universitari, però no tenen reconeixement com a certificat oficial d'àmbit europeu. En canvi, els cursos MECR no estan reconeguts directament però poden ser convalidats pels cursos EDU dintre de les quatre finestres de convalidació que hi ha cada any.


Institut Aranés - Centre de Suport