Live Chat Software by Institut Aranés
 Base de Coneixements
Base de Coneixements: Certificats
Com puc obtenir el certificat?
Escrit per Gemma López, lastmodifiedby Anna Casanoves a 22.12.2021 16.40

L'obtenció del certificat funciona de manera diferent segons el tipus de curs que hagis realitzat:

  1. Cursos del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües (MECR): en finalitzar el curs s'emet, de forma automàtica, un certificat provisional o "provisòri" que inclou un codi de validació segura. Podeu sol·licitar aleshores el certificat definitiu a Secretaria, que rebreu passats 4-5 mesos per correu postal a l'adreça que consta en el vostre expedient.

    Si necessiteu el certificat de forma urgent o voleu un duplicat per via electrònica, podeu sol·licitar-lo posant-vos en contacte amb Secretaria.

  2. Cursos del Professorat (EDU): trobareu el certificat passats uns dies des de la data de finalització del curs en l'apartat "Els meus cursos" de l'XTEC i, tres o quatre mesos després, també en l'aplicatiu ATRI.

    Si no disposeu d'usuari de l'XTEC, cal que ho indiqueu a Secretaria per tal que us facilitem les instruccions per descarregar-lo.

  3. Cursos amb avaluació presencial: el certificat us serà lliurat en el centre on us hagueu examinat en els termes que se us hagi informat.

Institut Aranés - Centre de Suport